Verschil maken op een bescheiden manier: Het Heinz M. Kaempfer Fund

Genieten van Japanse kunst is heel eenvoudig. Diepgaand onderzoek naar Japanse kunst vraagt echter tijd, kennis en vaardigheden.

Voor verantwoord wetenschappelijk onderzoek naar Japanse kunst is kennis van de Japanse taal een eerste vereiste – vaak is ook kennis van oudere taalfasen nodig. Om het onderzoek in context te plaatsen is vanzelfsprekend ook inzicht in de cultuur en de geschiedenis van Japan noodzakelijk. Je studie legt de basis voor dit alles, maar zelfstandig onderzoek vraagt om verdieping en specialisatie die tijd en inspanning kost. Reizen hoort bij kunsthistorisch onderzoek; je wilt voorwerpen ter plaatse bestuderen, spreken met specialisten of kunstenaars, zien hoe technieken worden toegepast. Denk daarbij niet alleen aan een verblijf in Japan, maar ook aan het bezoeken van musea en wetenschappelijke instituten elders. Gedegen onderzoek houdt noeste arbeid in. En het kost geld. Het Heinz Kaempfer Fund biedt graag een helpende hand.

Verschil maken op een bescheiden manier

Het Heinz M. Kaempfer Fund of kortweg HKF is opgericht in 1989. Het fonds is genoemd naar Heinz Kaempfer (1904-1986), een bevlogen en intelligente verzamelaar van Japanse kunst, en voormalig secretaris en voorzitter van wat destijds nog de Society for Japanese Arts and Crafts heette (inmiddels de Society for Japanese Art). Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw speelde Kaempfer een prominente rol in het onderzoek naar en de verspreiding van kennis over Japanse kunst. Hij werd internationaal gerespecteerd om zijn inzet, kennis en goede smaak. In het voorwoord bij A Sheaf of Japanese Papers, een bundel artikelen die in 1979 verscheen ter gelegenheid van Kaempfers 75ste verjaardag, noemde de grote kunsthistoricus Jack Hillier hem “the connoisseurs’ connoisseur”.

Het HKF heeft ten doel het bevorderen en toegankelijk maken van onderzoek op het gebied van de beeldende en toegepaste kunst van Japan. Dat kan het fonds doen dankzij giften en legaten (het HKF heeft de ANBI-status!) en bovendien draagt de Society for Japanese Art jaarlijks van de ontvangen contributie € 2,20 per lid af aan het fonds. Dit heeft het fonds in staat gesteld in de afgelopen jaren op allerlei manieren onderzoek te steunen en begeleiden, onder meer door een veelheid van financiële bijdragen, het faciliteren van de publicatie van onderzoeksresultaten, het organiseren van lezingen en symposia en het publiceren van een aantal boeken.

Kaempfer Fund: steunpilaar voor jonge onderzoekers

Het HKF wil vooral een steunpilaar voor jonge onderzoekers zijn. Juist voor hen kan een relatief bescheiden bijdrage veel verschil maken. Een tegemoetkoming in reiskosten kan een onderzoek, letterlijk, vleugels geven. Vergoeding van de, soms aanzienlijke, kosten om toestemming te krijgen voor de publicatie van beeldmateriaal kan een enorme boost zijn voor een artikel. Het HKF steekt veel energie in het onderhouden van contacten met universiteiten, onderzoeksinstituten en studieverenigingen enerzijds en personen, bedrijven en instanties die het werk van het HKF financieel willen ondersteunen anderzijds.

Begrijpelijkerwijs moest het HKF het afgelopen jaar noodgedwongen enigszins pas op de plaats maken. Een nieuw initiatief voor dit jaar is de Heinz Kaempfer Fund Thesis Award, een tweejaarlijkse prijs van € 1000 voor een excellente Europese Bachelor of Master scriptie op het terrein van de Japanse kunst en visuele cultuur. Daarnaast wordt er weer nagedacht over een HKF symposium. De terugkeer van academische dynamiek zal ongetwijfeld ook het aantal aanvragen voor financiële ondersteuning weer doen toenemen.

Het Heinz M. Kaempfer Fonds laat al ruim dertig jaar zien dat er geen miljoenen nodig zijn om jonge onderzoekers te helpen reële stappen te zetten. En wat geldt voor het fonds – verschil maken op een bescheiden manier – geldt natuurlijk ook voor (potentiële) begunstigers! Neemt u vooral contact op wanneer u het fonds wilt steunen: treasurer@societyforjapaneseart.org. Jonge onderzoekers vinden op de HKF-website een application form waarmee zij hun project onder de aandacht van het fonds kunnen brengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *