Sociale problemen – Makeinu (1)

Elke maatschappij heeft zijn sociale problemen. Zo ook Japan. Eén van deze sociale problemen in Japan zijn de Makeinu.  Dit kan vertaald worden naar het Nederlands als ‘verliezende honden’, maar eigenlijk draait het bij deze term helemaal niet om honden, en al helemaal geen verliezende. De Engelse vertaling is wat duidelijker: Loser Dogs,  maatschappelijke losers. Wie worden daarmee aangeduid?

makeinu_11In 2003 kwam een boek van Junko Sakai uit, getiteld: Makeinu No Tōboe (‘Het Verre Gejank van de Verliezende Honden’). In dit boek werden deze Loser Dogs beschreven als Japanse vrouwen die de dertig gepasseerd zijn, ongetrouwd zijn en geen kinderen hebben. Dit maakt Japanse vrouwen die de dertig gepasseerd zijn, getrouwd zijn en kinderen hebben dus automatisch winnaars. Hoewel er gediscussieerd kan worden over of deze Loser Dogs wel echt een sociaal probleem zijn, is er een reden waarom deze term überhaupt bestaat.

Vlak na de Tweede Wereldoorlog was er in Japan, net zoals in Nederland, sprake van een babyboom. Plotseling werden er in een beperkt aantal jaren massaal meer kinderen geboren dan voorheen. Dit is te zien in de figuur links, aan de piramide uiterst links. Deze kinderen zijn inmiddels ouderen geworden en komen qua hoeveelheid sterk boven het aantal jongeren uit, zoals te zien in de middelste piramide.

makeinu_2Daarnaast, zoals rechts te zien, neemt de hoeveelheid geboortes af en worden ouderen bovendien ouder dan ooit. Japan is hierdoor een shōshikōreishakai, een vergrijsde maatschappij met een laag geboortecijfer.  Dit leidt tot te weinig jongvolwassenen die de alsmaar groter wordende groep ouderen kunnen ondersteunen. Er zal daarom meer belasting moeten worden betaald per jongvolwassene. Een vrouw die ongetrouwd is en geen kinderen heeft als ze de dertig gepasseerd is, wordt daarom gezien als een sociaal probleem, omdat de Japanse  maatschappij kinderen nodig heeft. Was dat niet het geval, dan zouden deze vrouwen nooit als Loser Dogs bestempeld worden.

De vergrijzing en afname van geboortes zijn echter niet de enige oorzaken voor de toenemende druk op werkende en kinderloze vrouwen. De veranderende genderrol van de Japanse vrouw  en de huidige economie spelen ook mee. Daarbij: zijn de Loser Dogs eigenlijk wel echt een probleem? Daarover zal ik meer vertellen in deel twee van deze serie.

Eén gedachte over “Sociale problemen – Makeinu (1)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *