Meedoen?

Meedoen? Graag! Bijdragen kun je sturen naar redactie@katernjapan.nl.
We behouden ons het recht voor eindredactie te plegen op ingezonden stukken. Om dit proces enigszins te bespoedigen willen we inzenders vragen om rekening te houden met de volgende richtlijnen:

In het algemeen:

 • Schrijf in het Nederlands;
 • Schrijf helder en bondig;
 • Schrijf vlot, maar niet té lollig;
 • Leg, indien mogelijk, een verband met de actualiteit;
 • We streven naar stukken van om en nabij de 500 woorden. Is er meer ruimte nodig, denk dan aan een serie.

Wat specifieker:

 • Schrijf titels van boeken, films en andere media de eerste keer cursief;
 • Hanteer de westerse volgorde bij weergave van Japanse namen;
 • Geef termen als volgt weer: term in cursief (‘vertaling’). Plaatsnamen en eigennamen hoeven niet cursief;
 • Vermijd het gebruik van Japanse karakters zoveel mogelijk, tenzij het onderwerp daar nadrukkelijk om vraagt.

Bronvermelding:

 • Citeer als volgt: “citaat” (uit: [naam auteur], [jaar van publicatie], [publicatie met link naar oorspronkelijke bron]);
 • Maak bij langere citaten (meer dan vier regels) gebruik van een blokcitaat:

  Citaat

(uit: [naam auteur], [jaar van publicatie], [publicatie met link naar oorspronkelijke bron])

 • Gebruik eigen foto’s of maak gebruik van rechtenvrije afbeeldingen.