Apologies

Cool Japan 2013-13 (12-05-2013)
Over Cool Japan

Verontschuldigingen

Buitenlanders vragen zich af: ‘Waarom verontschuldigen de Japanners zich zo vaak en zo gemakkelijk?’
Een panel van in Japan studerende of wonende buitenlanders geeft haar mening over het thema dat in de uitzending centraal staat. Verschillen tussen Japan en de diverse thuislanden worden besproken, er wordt verwonderd en bewonderd, goedgekeurd en er worden kritische noten geplaatst.