Satoyama

Begin Japanology - seizoen 2.24 (31-07-2009)
Over Begin Japanology

Satoyama

Satoyama (里山) is de Japanse term voor het Engelse countryside of in Nepal terai; De grenszone tussen de uitlopers van de bergen en de akkerbouw van het vlakke land. Letterlijk betekent Sato (里) in cultuur gebracht, of gezamenlijk land en Yama (山) betekent heuvel of berg. Satoyama-gebieden eeuwenlang ontwikkeld door kleinschalige land- en bosbouw.

Het concept van Satoyama heeft verschillende definities. De eerste definitie is die van het beheer van de bossen door lokale agrarische gemeenschappen. Tijdens het Edo tijdperk, werden in gezamenlijk beheerde bossen gevallen bladeren verzameld om deze te gebruiken als meststof in natte rijstvelden. Dorpelingen gebruikten het hout van deze bossen ook voor constructie, koken en verwarming.

Meer recent, is Satoyama gedefinieerd, als hele landschappen die worden gebruikt voor de landbouw. Volgens deze definitie bevat Satoyama een mozaïek van gemengde bossen, rijstvelden, droge rijst velden, weiden, beken, vijvers en reservoirs voor irrigatie. Landbouwers gebruiken de graslanden voor paarden en veevoer. Beken, vijvers en reservoirs spelen een belangrijke rol bij de aanpassing van het waterpeil van de rijstvelden en de landbouw.