Over Jolette Flapper

Jolette is al 25 jaar actief bezig met origami en zit in het bestuur van de Origami Sociëteit Nederland. Origami is voor haar een vorm van ontspanning, uitdaging en gezelligheid. De uitdaging ligt in het vouwen van een moeilijk model, de ontspanning in het zoeken naar modellen, papier en de beweging van het vouwen.

Origami

Origami is een van die weinige Japanse woorden die nagenoeg elke Nederlander zomaar kent. Het betreft immers de uit Japan afkomstige kunst van het vouwen van papier (ori, ‘vouwen’ en kami, ‘papier’). Ook in Nederland wordt gevouwen en genoten, sinds 1983 is de Origami Sociëteit Nederland actief.
Lees verder