Workshop Haiku schrijvenWaarnemingen beeldend verwoorden

Een haiku is een klassiek Japans vers van drie regels van totaal zeventien lettergrepen. De eerste regel bevat vijf lettergrepen, de tweede zeven en de laatste weer vijf. Van oorsprong is het een natuurgedicht waarin de dichter zijn verwondering over het betreffende seizoen uitdrukt, met in de laatste regel een overpeinzing. Een haiku schrijven is een oefening in waarnemen in het ogenblik en dit beeldend verwoorden. In het Westen hebben we de ‘natuur eis’ losgelaten; haiku’s kunnen over van alles gaan, als de laatste regel maar een subtiele twist bevat.

Uw docent Karel Witteveen start de workshop met een korte introductie over de Japanse haiku en laat u kennis maken met enkele sprekende voorbeelden. Daarna gaat u samen met de docent naar buiten voor een korte wandeling. Tijdens de wandeling krijgt u een opdracht mee: kies een extra zintuig (naast het zien) en noteer al wandelend uw indrukken; de woorden liggen min of meer op straat, u hoeft ze alleen maar op te rapen. Terug in het atelier werkt u deze notities, met tips van de docent, uit in verschillende haiku’s. Deze leest u in subgroepen aan elkaar voor om uiteindelijk één sprekende haiku uit te kiezen om voor te dragen aan de gehele groep. In deze Workshop Haiku schrijven leert u helder zintuiglijk waarnemen en hoe u dit kan weergeven in beeldrijke taal. De workshop is scheppend en spannend, en – door de combinatie met de wandeling – te beschouwen als een meditatief moment.

Meer informatie: Vrije Academie