Spiegellezing: De rol van de vrouw in Japan


  • Data:

Gendergelijkheid, gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Je verwacht dat een modern, rijk land als Japan wat dat betreft zijn zaakjes op orde heeft.

En dat klopt. Dat wil zeggen, op papier. Gelijke behandeling van man en vrouw staat in de grondwet. Jongens en meisjes hebben dezelfde rechten als het gaat om opleiding, werk en beloning. Worden er kinderen geboren dan heeft zowel de moeder als de vader recht op een jaar betaald verlof!

Het staat allemaal in de wet, maar de werkelijkheid is anders. Schrijnend anders zelfs. Vrouwen worden nog steeds gezien als ondergeschikt aan de man, de traditionele rolverdeling – man werkt en verdient het geld, vrouw runt het huishouden – wordt hardnekkig in stand gehouden. Japan is een fantastisch land met een rijke geschiedenis en prachtige tradities, maar maatschappelijke veranderingen gaan traag. In haar lezing schetst Japanoloog Ingrid Houtkooper de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Ze neemt je mee in het leven van de Japanse vrouw van nu.

Meer informatie EnsōSchool

Print Friendly, PDF & Email