Spiegellezing: Mens, natuur en religie in Japan


  • Data:

Japan is een van de bosrijkste landen ter wereld. Japanners beschouwen zichzelf als een uiterst natuurminnend volk. De Japanse religieuze tradities zijn van oudsher nauw verweven geweest met de natuur.

Het begrip ‘natuur’ zelf is pas laat ontwikkeld in Japan, en wordt anders opgevat dan in het Westen. In het Japanse wereldbeeld staat de mens niet apart van de natuur, maar is er deel van. Hoe verhoudt zich dat met de vergaande verstedelijking in Japan en met de Japanse rol bij de ontbossing in de wereld?

Cathrien de Pater, bosbouwkundige en religiewetenschapper, schetst in haar lezing de ontwikkeling van de Japanse natuuropvattingen. Daarbij bespreekt ze hoe deze doorwerken in het moderne Japan en in het Westen. Als voorbeelden gaat ze in op de eigentijdse helingsvorm van ‘Shinrin-yoku’ of ‘bosbaden’ en de Japanse krijgskunst Aikido, die zij ruim dertig jaar beoefent.

Meer informatie EnsōSchool

Print Friendly, PDF & Email