Spiegellezing: Literatuur en hofdames in het oude Japan


  • Data:
  • Locatie: EnsōSchool
  • Aakstraat 62
    Amsterdam


Het meest fascinerende boek ooit geschreven, is het Hoofdkussenboek van Sei Shonagon. Niet alleen omdat een vrouw het heeft geschreven in een tijd dat vrouwen vrijwel onzichtbaar waren als auteur, maar ook omdat je er geen boek mee kunt vergelijken. Het is een volstrekt eigenzinnige tekst van een volstrekt eigenzinnige vrouw, geschreven rond het jaar 1000 aan het Japanse hof.

In zijn lezing behandelt Ivo Smits, hoogleraar Kunst en Cultuur van Japan aan de Universiteit Leiden, de vraag of er zoiets bestaat als vrouwenliteratuur in het oude Japan. Daarnaast laat Smits zien hoezeer literatuur in die tijd geënt was op een poëtische ordening van de wereld; poëzie gaf structuur aan natuur en cultuur, aan het bovenmenselijke en het menselijke. Het hoofdkussenboek biedt een uitstekende ingang in de cultuursystemen van het oude Japan. Een Japan dat ijkpunt is geworden voor ideeën over ‘Japansheid’.

Meer informatie EnsōSchool

Print Friendly, PDF & Email