Shinto, natuur en klimaatverandering | Lezing (livestream) door religiewetenschapper Aike Rots (Lezing)Biedt de Japanse godsdienst shinto houvast om tot een groenere samenleving te komen? In shinto staat eerbied voor de natuur centraal. Kan shinto de basis vormen van een oplossingsgerichte ecofilosofie? Of is het eerder een manier om betekenis te geven aan een wereld waarin het klimaat onherroepelijk verandert? Kijk en luister naar religie- en Aziëwetenschapper Aike Rots over shinto, zingeving en duurzaamheid.

Meer informatie: Radboud Reflects

Print Friendly, PDF & Email