Lezing Waar is papa toch?


  • Data:
  • Locatie: SieboldHuis
  • Rapenburg 19
    Leiden


In de Panoramakamer van Japanmuseum SieboldHuis is de liefdesbrief van Kusomoto Taki aan haar geliefde Philipp Franz von Siebold tijdelijk te zien. In deze lezing zal Aafke van Ewijk meer vertellen over deze bijzondere brief.

‘Waar is papa toch? De herontdekte eerste brief van Sonogi aan Siebold na zijn verbanning uit Japan’. In 1829 werd Siebold verbannen uit Japan. Zijn vrouw Kusumoto Taki (‘Sonogi’ genoemd, 1807-1878), en hun tweejarige dochtertje Ine bleven noodgedwongen achter in Nagasaki. Aafke van Ewijk vertelt over de toevallige ontdekking van Sonogi’s eerste brief aan Siebold en de culturele context van het ruim drie meter lange epistel.

Sonogi spreekt van hartenpijn, de kleine Ine die haar vader mist en persoonlijke geschenken die zich heden ten dage in museumcollecties bevinden. Naast een fascinerende inkijk in de relaties tussen de op Deshima gestationeerde mannen en Japanse prostituees is de brief ook een goudmijn voor bespiegelingen over taal en vertaling. De in een specifiek vrouwelijk handschrift en jargon gepenseelde tekst was voor de beoogde ontvanger Siebold grotendeels onleesbaar. Wél al bekend bij wetenschappers was de Nederlandse vertaling van deze brief, gemaakt door een Japanse ‘Hollandkundige’ en in december 1830 meegezonden met hetzelfde schip. Van Ewijk zal toelichting geven op het in de originele brief gebezigde ‘damesjapans’ en de rol van vertaling in de briefwisseling waar deze unieke vondst onderdeel van is.

Meer informatie: Sieboldhuis