Japan: in gesprek met minister Sigrid Kaag


  • Data:
  • Locatie: Tokyo
  • Tokyo


Bent u al actief in Japan of wilt u uw activiteiten uitbreiden op het gebied van logistiek of wind op zee? Neem dan op 10 juni in Tokio deel aan een of meerdere interactieve netwerkbijeenkomsten met Japanse gesprekspartners en Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Rondetafelgesprek: verduurzaming van logistieke sector

Nederland heeft in Japan een goede reputatie op het gebied van transport en logistiek. De wens voor verduurzaming van de logistieke sector staat in Japan hoog op de agenda. Minister Kaag gaat graag met u in gesprek over verduurzaming in de sector logistiek, in Nederland en in Japan. Innovatie is hierbij een sleutelwoord: Japan kijkt uitdrukkelijk naar Nederland bij de zoektocht naar innovatieve oplossingen voor brede maatschappelijke uitdagingen.

Dit rondetafelgesprek biedt een uitstekende gelegenheid om met de minister en in gezelschap van relevante Japanse bedrijven van gedachten te wisselen over hoe Japan en Nederland elkaar op dit gebied kunnen versterken. Uw inbreng voor de nadere invulling voor dit rondetafelgesprek en voor de gastenlijst is welkom. Geef dit aan bij uw wensen.

Seminar: wind op zee

Windenergie is een goed en actueel voorbeeld van een thema waarop Nederland in Japan kan ‘scoren’. De Japanse markt is niet makkelijk toegankelijk. Minister Kaag gebruikt graag haar aanwezigheid om uw bedrijf een ingang te bieden bij relevante Japanse ondernemers. Zij doet dit in de vorm van een gesprek met u en Japanse bedrijven over de Nederlandse kennis en ervaringen op het gebied van windenergie/wind op zee. Ook hier zal de bekendheid van Nederland als wereldwijde leider op het gebied van innovatie een rode draad vormen. Uw inbreng voor de nadere invulling voor dit seminar en voor de gastenlijst is welkom. Geef dit aan bij uw wensen.

Kansen voor Nederlandse ondernemers

In Japan is dit jaar een nieuwe wet aangenomen, die de ontwikkeling van offshore windparken op zee mogelijk maakt. De verwachting is dat dit een grote impuls geeft aan de ontwikkeling van de industrie. Daarnaast kijkt de Japanse overheid actief naar hoe andere landen hun offshore windbeleid hebben ingericht. De eerste tenders voor offshore windprojecten in de buurt van havens zijn inmiddels afgerond. Nederlandse expertise en techniek op het gebied van offshore windenergie betekent dat er voor het Nederlandse bedrijfsleven reële commerciële kansen bestaan in deze opkomende industrie.

Vrouwelijk ondernemerschap

Vrouwelijk ondernemerschap is een van de aandachtspunten voor minister Kaag tijdens haar bezoek. Dit thema is momenteel ook in Japan zeer actueel. De minister gaat graag met vrouwelijke Japanse en Nederlandse ondernemers in gesprek over het belang van vrouwelijk ondernemerschap, kansen voor vrouwelijke ondernemers, knelpunten en haar internationale ambities op dit thema. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Japanse overheid en bedrijfsleven.

Meer informatie: RVO

Print Friendly, PDF & Email