Japan: een mysterieus land ontsluierdJapan speelt een belangrijke rol op het wereldtoneel. Toch weten veel mensen niet meer over dit land te vertellen dan dat de inwoners uitermate vriendelijk en beleefd zijn. Het doel van deze cursus is het mysterie rond dit prachtige land en zijn schitterende cultuur, stukje bij beetje te ontsluieren. In zes bijeenkomsten van twee uur maakt de cursist kennis met allerlei facetten van land en cultuur van Japan. Aan de orde komen communicatie met Japanners, de geschiedenis, het schrift de religies, de kunst, de literatuur en de muziek.

Docent Steven Hagers heeft aan de Universiteit Leiden Japans gestudeerd van 1982 tot 1988. Hij heeft een jarenlange ervaring als docent Japanse taalverwerving aan de universiteiten van Leiden en Rotterdam. Binnen de Japanologie heeft hij zich gespecialiseerd in de taalkunde van het Japans.

Meer informatie: Volksuniversiteit Amersfoort

Print Friendly, PDF & Email