Collegereeks ‘De geest van Japan’ (Vrije Academie)


  • Data:

Filosofie van de omweg

De Japanse geest is fascinerend. Veelzijdig, handzaam en nobel volgens sommigen. Ondoorgrondelijk, vinden anderen. Is de Japanse geest werkelijk zo gesloten? Of kunnen wij er met ons westerse verstand niet bij? In het laatste geval moeten we op zoek naar een andere benaderingswijze. En dat is precies waar deze vierdelige filosofiereeks over gaat: de omweg!

In Japan vaak dé weg, gekarakteriseerd als dō. Zo is kendō de weg van het zwaard, kadō de weg van de bloem en sadō de weg van de thee. Wat deze wegen met elkaar gemeen hebben, is dat ze een meditatieve manier van leven beogen waarin we de dingen niet logisch-cognitief benaderen, maar ervarend-intuïtief.

Hoe dat in zijn werk gaat, hoort u van docent-filosoof en Japankenner Pablo Muruzábal Lamberti. Via oude en moderne Japanse filosofie leert u de Japanse geest beter begrijpen. En dan blijkt die geest ineens verrassend praktisch te zijn en een bron van inspiratie voor ons eigen leven.

De collegereeks bestaat uit 4 hoorcolleges en wordt op diverse locaties in het land gegeven.
Zie voor locaties en data de website van de Vrije Academie.

Print Friendly, PDF & Email